alt som er fint

 

Sauen har hatt spesiell plass her i nord over fleire hundre år. Dei gamle sauerasane var viktige for overlevinga, små og lette nok til å greie seg i nordiske forhold, og kjøttfulle nok til å være ei viktig matkjelde.

Eg har oppsøkt og fotografert sau i fleire nordiske land, og lengtar til små vindutsette øyer i vest, der sauen bur.

Previous
Next