Noseworkkonkurranse

Laurdag 9. oktober, og søndag 10. oktober blir det Noseworkkonkurranse på Dovre!

Endelig tid for konkurranse igjen! Og denne gongen blir det på Furuhaugli Fjellhytter i vakre Dovre!

Vi har fått tak i Naomi Sund som dommar, og gler oss til to dagar med søksutfordringar!

Laurdagen blir det “vanlig” NW1-konkurranse. Det vil sei at ekvipasjen får prøve seg i alle søksmomenta, og skal gjennom innendørssøk, utandørssøk, køyretøysøk og emballasejsøk. Eitt funn i kvart moment, og finner de alle så får de tittel! 
Søndag er det køyretøyspesialist, så det blir fleire søk med kun køyretøy.

Det er vanleg at søka blir delt opp, så ekvipasjen går ein runde med søk, så lunsjpause før siste søka. Sannsynlegvis gjer me det slik denne gongen og, og brukar Furuhaugli sine lokaler som pauserom. 🙂


Ein konkurranse i Nosework i klasse ein skal være ein gøyal utfordring, og ikkje for vanskelig. Utfordringa er i hovudsak tenkt å vere at det er nytt miljø, og ikkje at søket i seg sjølv er eksepsjonelt utfordrande. 


I utgangspunktet kan alle hundar delta, sjølv hundar som går på faste medisinar eller har problem med å omgåast andre hundar. Gi beskjed om du treng tilrettelegging i form av litt ekstra plass/rom når du går til/frå søksområda!

 

Du melder deg på her!

hund søker etter noseworkduft i fem bøtter

Nosework koppen del 1

Tirsdag var første kveld med Nosework-koppen! Ein uhøgtidleg serie kveldskonkurranse i 2021 med litt annleis Nosework-utfordringar. 

Tema denne gong var emballasje, og det vart lagt ut fire søk. I serien vil MINST eitt søk kvar kveld vere tilsvarande eit ordinært søksmoment, og MINST eitt søk vil vere litt utanom det ordinære. 

Første søk

Ganske ordinært emballasjesøk med 12 forskjellige pappøskjer. 

Andre søk

Fem murerbøtter stilt opp i ring. Q-tips med duft limt fast under kanten på den eine.

Tredje søk

Seksten fyrstikkøskjer lagt utover i rekke.

Fjerde søk

Stolar stilt opp i ein bue med pappkassar oppå.

 

Det er lærerikt å sjå så mange hundar gjere dei same søka. Eg hadde trudd at emballasjesøket skulle vere det enklaste, men etter at aircondition vart installert i vinter har dette rommet tydeligvis endra seg! Bøttesøket var det overraskande mange som tok veldig greit, veldig imponerande særleg sidan ingen hadde gjort slike søk før. Nær alle hundane markerte oppi bøtta, og ikkje på utsida.
Fyrstikkøskjesøket vart omtrent som forventa, det er i utgangspunktet ikkje ulikt vanleg emballasjesøk, men øskjene er så små (og dufta gjekk tydeleg oppover i rommet) at dei fleste hundane ikkje greidde fokusere på dei. Ei grei påminning om at sjølv om hunden søker oppover – så kan førar lese rommet og forstå at dufta kan komme frå lengre nede.
Stolsøket var nok og ukjend for mange, men teoretisk mulig å møte i ein konkurranse.

Alt i alt var det to hundar som greidde tre av fire søk (Kicki og Balder), godt jobba av begge! Alle deltakarar greidde minimum eitt funn, veldig bra jobba når settingen (og vanskelighetsgraden) var såpass merkelig!